Nota prawna
 
Warunki użytkowania/handlowe
Dane PROVIDERA
Ta strona należy jest zarządzana i obsługiwana przez:
Nilfisk A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby
Denmark
Phone: +45 43 23 81 00
Fax: +45 43 43 73 68
CVR. No. 62572213
Do reprezentowania Firmy upoważniony jest President and CEO: Mr. Hans Henrik Lund


WARUNKI WSPÓŁPRACY
Zasady współpracy z Dealerami ​ustalają Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (OWS) 

KORZYSTANIE Z WITRYNY SIECIOWEJ  

Nilfisk dokłada wszelkich starań przy gromadzeniu informacji umieszczanych na niniejszej stronie oraz je regularnie sprawdza i wprowadza uaktualnienia. Tym nie mniej, Nilfisk nie przyjmuje odpowiedzialności za to, że informacje są prawidłowe, kompletne, aktualne ani dostępne w sposób nieprzerwany. Nilfisk zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian na stronie bez uprzedniego powiadomienia.
Przedstawione produkty stanowią pełną bieżąca ofertę Nilfisk jednak istnieje możliwość, iż niektóre produkty nie będą dostępne we wszystkich krajach.
Nilfisk nie przyjmuje również odpowiedzialności za to czy treści zawarte na stronie będą odpowiednie dla użytkownika lub jego celów. Wiążące zobowiązania, zalecenia oraz oświadczenia są przyjmowane są przez Nilfisk w bezpośrednim kontakcie.
Nilfisk nie gwarantuje ani nie przyjmuje odpowiedzialności za to, że strona lub serwer, na którym się znajduje nie zawiera wirusów lub innych szkodliwych elementów.
Niniejsza strona może zawierać łącza do innych stron sieciowych. Treści umieszczane przez innych dostawców nie stanowią w żaden sposób informacji Nilfisk, nawet jeżeli na stronie znajduje się łącze do takich treści. Z hiperłącza do innych stron można korzystać na własne ryzyko.
Niniejsza strona została stworzona w oparciu o prawo Duńskie, także korzystanie ze strony podlega przepisom prawa Duńskiego. Miejscem właściwym dla rozstrzygania kwestii z zarejestrowanymi firmami, osobami prawnymi oraz specjalnymi funduszami jest siedziba Nilfisk A/S.

OCHRONA DANYCH
Można skorzystać z niektórych ofert Nilfisk bez ujawniania swoich danych osobistych, jednak w przypadku kontaktu może zaistnieć konieczność do zgłoszenia, przechowywania i wykorzystania niektórych informacji, które będą wskazywać na tożsamość użytkownika. Nilfisk gromadzi i wykorzystuje dane osobowe gromadzone lub podane poprzez stronę Internetową wyłącznie w celu załatwienia kwestii, dla której zostały podane. Dane są przechowywane przez Nilfisk, i w razie konieczności przekazywane są dalej do innych firm grupy Nilfisk. Wszelkie informacje będą traktowane jako poufne oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Aby ułatwić nawigacje możemy wykorzystać “cookies” na stronie. “Cookies” będą aktywne tylko w czasie korzystanie ze strony. Po opuszczeniu strony “cookies” zostaną skasowane. Dla pomiaru ilości odwiedzin na stronie korzystamy z pliku cookie Web Trend.
Nilfisk gromadzi adresy IP dla administracji systemu oraz wewnętrznych badań i analiz. Gdy korzystasz ze strony nasz serwer zapisuje wyłącznie adres IP.

PRAWA AUTORSKIE< PRAWA UŻYTKOWANIA
Zawartość niniejszej strony stanowi wyłączną własność Nilfisk i chroniona jest prawem autorskim oraz innymi prawami ochrony własności intelektualnej. Zawartość niniejszej strony nie może być wykorzystywana, zmieniana lub udostępniana stronom trzecim w celach komercyjnych. Zastrzeżenie to nie dotyczy pobierania tekstu, obrazów i wykresów przez dealerów lub dystrybutorów pod warunkiem, że są one wykorzystywane do celów marketingu produktów Nilfisk. Nilfisk nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie lub nieprawidłowe wykorzystanie jakichkolwiek informacji zawartych na niniejszej stronie.
Korzystanie z logo Nilfisk wymaga upoważnienia, w takim przypadku, aby uzyskać zgodę należy kontaktować się z naszym departamentem marketingu.
Wszystkie produkty, loga i marki są prawnie chronione; są własnością Nilfisk A/S i nie mogą być przez osoby trzecie wykorzystywane do rejestracji domen zawierających te nazwy

Uaktualniono 2.01.2014 
Informacje prawne
Centrala: Nilfisk
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby
 

 

​​